Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona

Impressos protecció de dades


Adjuntem els formularis que ens han fet arribar des de la Federació Catalana de Caça i Mutuasport, en relació al tractament de dades d'acord amb el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD). Aquests impresos caldrà que els ompliu i signeu i ens els feu arribar quan es doni les situacions següents:
- 1/ quan es vulgui emetre una federativa o document únic a un menor d'edat, caldrà omplir i signar el document número 1 i fer-ho arribar a les nostres oficines. Com veureu caldrà que signin el pare i la mare.
- 2/ quan es vulgui tramitar un parte d' accident per danys propis o de Responsabilitat Civil a Mutuasport, per exemple en cas de lesió a causa d' una caiguda quan s' està caçant (danys propis) o si causes un dany a un tercer quan estàs caçant ( RC- si tens el document únic premium). En aquests casos, l' assegurat haurà d' omplir i signar document número 2. A més, per tramitar-ho a Mutuasport, cal omplir i adjuntar el parte que també us adjunto: el document número 3 per danys propis i el document número 4 per responsabilitat civil adjuntant còpia de la documentació que us demana en el mateix imprès per poder-ho enviar a la companyia d'assegurances.

- 5/ Tots els interessats que vulguin que els hi tramitem una federativa i/o document únic CALDRÀ QUE SIGNIN EL DOCUMENT NÚMERO 5 (MODEL 6) I ENS RETORNIN L' ORIGINAL A LES NOSTRES OFICINES. En el cas que la tramitació es faci a través d'una Societat, l' interessat haurà d' enviar l' imprès número 5 (MODEL 6) a la seva associació perque aquesta el faci arribar a les nostres oficines per la tramitació corresponent. RECORDEM QUE NO SERVEIXEN ELS IMPRESSOS ESCANEJATS I HAN DE SER ORIGINALS.
1
1 - Autorització menors
1
2 - Tramitació sinistre danys propis o RC
1
3 - Parte sinistre caçador danys propis
1
4 - Parte sinistre caçador RC
1
5- MODEL 6: ALTA ASSOCIAT