Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia històrica · NOTÍCIES

REBUIG A L'ESBORRANY QUE PREPARA LA GENERALITAT SOBRE NUCLIS ZOOLÒGICSRebuig proposta nuclis zoològics

Acord Territori

07/02/2023
El vol limitar a 14, en contra del que s'havia anat parlant fins ara

Aquest dilluns la Federació Catalana de Caça va tenir accés al contingut en matèria cinegètica que es veurà afectat en la Llei d’Acompanyament als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya. El redactat previst és el següent: 

Article 62. Modificació del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril

 

1. Es modifica la lletra J de l’article 3 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, del 15 d’abril, que resta redactada de la manera següent:

 

«j) Instal·lació per al manteniment d’animals de companyia: establiment en què es guarden els animals de companyia i se’n té cura, com ara les residències, les escoles d’ensinistrament, els centres d’importació d’animals i les gosseres esportives o de caça sempre que allotgin quinze o més exemplars majors de tres mesos d’edat.»

 

2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 30 del text refós de la Llei de protecció dels animals, que resta redactat de la manera següent:

 

«30.2 El departament competent en matèria de biodiversitat, d’acord amb l’estat de les poblacions de la fauna salvatge autòctona, pot ampliar o reduir la relació d’espècies protegides a Catalunya.»

 

 

Com sabeu tots els caçadors i caçadores de Catalunya i especialment els gossers i gosseres portem més de dos anys per tal de que el Govern de la Generalitat defineixi el que és una gossera esportiva per tal de saber fins a quin nombre màxim de gossos pot encabir sense necessitat de disposar de nucli zoològic. Actualment, sense aquesta definició, ens trobem denúncies a caçadors, sempre tenint en compte que els gossos estan en perfectes condicions i que les instal·lacions compleixen amb els requeriments higiènics, d’espai, etc, per disposar fins i tot de dos o més gossos. A la vaga que vam celebrar el passat 2020 el llavors Departament de Territori en data 07/07/2020 es va comprometre a aplicar el següent criteri interpretatiu en matèria de sancions:

 

VEURE FOTO 2

  

Com molts dels gossers/es de Catalunya sabeu aquest compromís no sempre s’ha complert i les denúncies a gosseres esportives amb menys de vint gossos adults han continuat arribant. Enguany la DG es va comprometre a introduir la definició a la Llei d’Acompanyament de pressupostos amb un nombre de 15 gossos per sobre del qual si caldria disposar de nucli zoològic. Dons bé, com podem observar en el redactat no són ni 20 ni 19 ni 15 gossos, sinó que són 14 els gossos que ERC preveu que sigui el nombre màxim per no haver de disposar de nucli zoològic. Els grups parlamentaris, i en especial aquells que donen suport als pressupostos, han de ser conscients de què significarà que els gossers de Catalunya que no tenen la possibilitat d’obtenir un nucli zoològic per motius municipals hagin de reduir el nombre de gossos de les seves canilles i conseqüentment baixin les captures de senglar, cabirol, cérvol i daina. Seran ells els únics responsables de més accidents a les carreteres, de més danys a l’agricultura i de més riscos sanitaris com els de la Pesta Porcina Africana. Al col·lectiu de caçadors/es catalans no se li pot demanar més captures amb menys suport polític.

 

D’altra banda, com heu pogut llegir es vol modificar l’apartat 2 de la Llei de protecció dels animals per tal de que el Departament competent en matèria de biodiversitat pugui ampliar la relació d’espècies protegides a Catalunya. Aquest punt, mai tractat amb la Federació Catalana de Caça, pot significar que si mai arriba a ser competent en matèria de biodiversitat un partit polític contrari a l’activitat cinegètica podrà ampliar el catàleg d’espècies protegides simplement per manca de dades i fer-ho extensiu a espècies com la perdiu, la guatlla, la becada, els ànecs, etc.

 

Immediatament després de conèixer aquest redactat, que lamentem que no ens hagi arribat per part del titular de la cartera d’Acció Climàtica, ERC, hem traslladat el nostre malestar a la Consellera que ens ha assegurat que no era coneixedora d’aquestes modificacions. Confiem en que en el dia d’avui, darrer dia per presentar modificacions al text segons ens informen des del Parlament, es pugui redreçar aquesta situació contrària a l’activitat cinegètica i us preguem que parleu amb tots els alcaldes de les vostres poblacions per traslladar-los la problemàtica i les conseqüències de la mateixa.

 

Sergi Sánchez Mateu

President de la Federació Catalana de Caça

<< Tornar