Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia històrica · NOTÍCIES

SOLIDARITAT I COMPROMÍS DEL COL·LECTIU CAÇADOR I OCELLAIRE CATALÀ EN LA LLUITA CONTRA EL COVID-19Solidaritat i compromís del col·lectiu caçador i ocellaire Català en la lluita contra el Covid-19

21/04/2020
Les Representacions Territorials encapçalen diverses iniciatives solidàries, i les societats de caça i els federats/des de Catalunya responen massivament a la crida

L'Estat d'Alarma, el confinament i la crisi sanitària generada pel Covid-19 van arribar juntament amb la prohibició total de l'activitat de la caça a Catalunya. Davant d'aquesta situació, el col·lectiu no es va quedar de braços plegats i va mostrar, una vegada més, el seu compromís amb el territori i les persones posant en marxa, de manera quasi immediata, moltes iniciatives solidàries per ajudar a combatre aquesta greu pandèmia. 

 

La Federació Catalana de Caça es va sumar, amb una donació de 1.100 €, a la campanya engegada per la Representació Territorial de Barcelona (la primera que va sorgir) i a la campanya de recollida de fons de la Real Federación Española de Caza i Fundación Artemisan. La Representació Territorial de Tarragona va fer una donació de 1.000€ a la campanya #joemcorono i va animar al conjunt de les seves societats i federats a fer donacions, de manera anònima, a la causa. Per la seva banda, la Representació de Girona va realitzar una donació de 3.000 € a l'Hospital de Santa Caterina i també va facilitar un número de compte per a la participació de tercers, gràcies a la qual es van recaptar 5.380 € més, en total 8.380 € que han servit per la compra per part d'aquest centre de 1.000 bates per a la protecció del seu personal sanitari. La Representació Territorial de Lleida va impulsar una campanya, que encara està en funcionament, per captar fons per a la recerca contra el coronavirus duta a terme per part de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida. La Representació Territorial de Terres de l'Ebre estava a una setmana de celebrar eleccions quan es va decretar l'Estat d'Alarma i a causa de les dificultats per operar amb la Junta Directiva dimitida, es van sumar a la campanya de la Representació Territorial de Barcelona. Aquesta última, va posar en marxa una donació a la campanya Jo em Corono, que va finalitzar el passat 14 d'abril, aconseguint ingressar, ni més ni menys, que 20.506 €. Tot plegat, suma uns 30.986 € que seguiran augmentant, perquè seguim tenint campanyes obertes. A les quals cal sumar altres aportacions, tant econòmiques com de material,  que moltes societats de caçadors/res han realitzat de manera directa a diferents centres sanitaris del conjunt de Catalunya.

 

Sens dubte, aquestes xifres són dignes d'admirar, especialment per les dificultats que molts/es travessen en aquests moments. En aquest sentit,  volem manifestar un gran orgull de pertànyer al col·lectiu caçador/ocellaire federat, que tenim l'oportunitat de representar en aquests moments. Però encara ens enorgulleix més la voluntat de mobilitzar-se, de col·laborar, de ser actius davant les dificultats i el civisme i la responsabilitat que s'ha demostrat en tot moment. Hem constatat, una vegada més, que l'escala de valors i de prioritats del nostre col·lectiu sempre posa al davant la salut, l'ajuda i la col·laboració.

 

Volem aprofitar per donar-vos les gràcies per la vostra paciència i comprensió; malgrat que seguim actius i treballant des del confinament, potser no podem ser tan ràpids com quan tenim tots els mitjans al nostre abast. I finalment, gràcies per la vostra solidaritat i compromís. Desitgem que els granets de sorra que estem posant entre tots, siguin útils per a tothom qui lluita contra el Covid-19, d'una manera o altra.

 

Sergi Sánchez

President de la Federació Catalana de Caça

 

 


 

El colectivo cazador y ocellaire catalán se moviliza y se solidariza ante la crisis del Covid-19

 

Las Representaciones Territoriales encabezan diversas iniciativas solidarias y las sociedades de caza y los federados/as de Cataluña responden masivamente a la llamada

 

El Estado de Alarma, el confinamiento y la crisis sanitaria generada a causa del Covid-19 llegaron junto con la prohibición total de la actividad de la caza en Cataluña. A pesar del parón, el colectivo no ha estado quieto. Son muchas las iniciativas solidarias que empezaron a surgir inmediatamente; la Federación Catalana de Caza se ha sumado con una donación de 1.100€ a la campaña iniciada por la Representación Territorial de Barcelona (la primera que surgió) y a la campaña de recogida de fondos de la Real Federación Española de Caza y Fundación Artemisan; la Representación Territorial de Tarragona hizo una donación de 1.000€ a la campaña Jo em corono y ha animado a Sociedades y federados a hacer donaciones, de manera anónima, a la causa; la Representación de Girona donó 3.000€ al Hospital de Santa Caterina y también facilitó un número de cuenta para la participación de terceros, en el cual han recaudado 5.380€; la Representación Territorial de Lleida impulsó una campaña, que todavía está en funcionamiento, para recaudar fondos para la investigación contra el coronavirus en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida; la Representación Territorial de Terres de l'Ebre, estaba a una semana de celebrar elecciones cuando se decretó el Estado de Alarma y a causa de las dificultades para operar con la Junta Directiva dimitida, se adjuntaron a la campaña de la Representación Territorial de Barcelona. Ésta última, puso en marcha una donación a la campaña Jo em Corono, que finalizó el pasado 14 de abril, a la cual han conseguido ingresar ni más ni menos que 20.506€. Todo suma unos 30.986€ que seguiran aumentando, porque seguimos teniendo campañas abiertas.

 

Las cifras conseguidas son dignas de admirar, especialmente con las dificultades que muchos/as atraviesan en estos momentos, y sentimos un gran orgullo de pertenecer al colectivo cazador/ocellaire federado, que tenemos la oportunidad de representar en estos momentos. Pero todavía nos enorgullece más la voluntad de movilizarse, de colaborar, de ser activos ante las dificultades y el civismo y la responsabilidad que se han demostrado en todo momento. Hemos constatado, una vez más, que la escala de valores y de prioridades de nuestro colectivo siempre pone por delante la salud, la ayuda y la colaboración.

 

Queremos aprovechar también para daros las gracias por vuestra paciencia y comprensión, a pesar de que seguimos activos y trabajando desde el confinamiento, quizá no podemos ser tan rapidos como cuando tenemos todos los medios a nuestros alcance. Y finalmente, gracias por vuestra solidaridad. Deseamos que los granos de arena que estamos poniendo entre todos, sean útiles para todo el mundo que está luchando contra el Covid-19, de un modo u otro.

 

Sergi Sánchez

Presidente de la Federación Catalana de Caza

 
<< Tornar