Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · NOTÍCIES

AJUDES PER A FOMENTAR LA CACERA DEL PORC SENGLARAjunts foment cacera

03/06/2024
Ho ha publicat el Departament d'Acció Climàtica

ORDRE ACC/125/2024, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització
 

Ordeno:

 
Article 1 Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la seva carn en el circuit de comercialització, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 
Article 2 Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases aprovades en l'article 1, el qual consta en l'annex 2.
 
Disposició derogatòria
 
Es deroguen l'Ordre ACC/172/2022, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització (DOGC núm. 8711, de 18.7.2022), i l'Ordre ACC/231/2022, de 20 d'octubre, que la modifica (DOGC núm. 8779, de 25.10.2022), que només resten aplicables als ajuts convocats a la seva empara.
 
Disposició final
 
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Barcelona, 30 de maig de 2024ORDRE ACC/125/2024, de 30 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització
 

Ordeno:

 
Article 1 Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la seva carn en el circuit de comercialització, les quals es publiquen a l'annex 1 d'aquesta Ordre.
 
Article 2 Aprovar el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública dels ajuts regulats en les bases aprovades en l'article 1, el qual consta en l'annex 2.
 
Disposició derogatòria
 
Es deroguen l'Ordre ACC/172/2022, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a fomentar les captures de senglar per disminuir-ne la densitat en el medi i contribuir a la prevenció i la lluita contra les patologies del senglar que poden afectar les espècies ramaderes i el seu condicionament per a la introducció de la carn en el circuit de comercialització (DOGC núm. 8711, de 18.7.2022), i l'Ordre ACC/231/2022, de 20 d'octubre, que la modifica (DOGC núm. 8779, de 25.10.2022), que només resten aplicables als ajuts convocats a la seva empara.
 
Disposició final
 
Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Barcelona, 30 de maig de 2024https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9175/2031009.pdf
<< Tornar