Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

EL DOGC PUBLICA AVUI LA MODIFICACIÓ DE L'ORDRE DE VEDESOrdre de Vedes modificada

15/09/2022
D'aquesta manera, segons el que es va votar, s'aixeca la protesta dels caçadors

Aquest dijous, el Diari Oficial de la Generalitat publica la resolució per la qual es modifica l'Ordre de Vedes, tal com es va pactar la setmana passada en una reunió amb el Departament. Aquest canvi afecta als punts crucials als quals s'oposava el col·lectiu, quedant de la següent manera: 

“8.3 La persona o entitat titular de l'aprofitament cinegètic o la persona en qui delegui, d'acord amb el pla tècnic de gestió cinegètica vigent, comunicarà amb la màxima previsió possible, i en tot cas abans del seu inici, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, pels mitjans telemàtics que aquest Departament habiliti, les batudes de caça major previstes durant la temporada hàbil de caça, indicant la matrícula del terreny cinegètic, la data, l'horari previst, el municipi i la ubicació o paratge de la batuda previst inicialment.

Aquesta comunicació s'aplica en les zones i els períodes que seguidament es descriuen:

a) A les Reserves Nacionals de Caça i les zones de caça controlada: des del 15 de setembre de 2022 fins a la data de finalització de la temporada de caça major que determina el pla tècnic de gestió cinegètica (PTGC) anual corresponent.

b) Als espais naturals protegits llistats en l'annex 3: de l'1 de desembre de 2022 al 26 de març de 2023.

En el marc del Consell de Caça, es crearà una comissió de seguiment que garanteixi un sistema de comunicació àgil, fàcil i eficaç.

8.4 Resta prohibit perjudicar el normal funcionament de l'acció de caça de manera intencionada, quan de manera expressa i manifesta es busqui entorpir-la. Aquesta conducta està tipificada com a infracció a l'article 48.2.32 del Decret 506/1971, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei de caça de 4 d'abril de 1970, i serà sancionada amb multa de 301 a 1.000 euros, d'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. En aquest cas, la persona designada cap de colla podrà sol·licitar la intervenció dels/de les agents de l'autoritat per donar una resposta apropiada al requeriment, els/les quals actuaran segons les circumstàncies específiques del cas.”

 

2. Afegir un nou annex, el 3, a la Resolució ACC/821/2022, de 22 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2022-2023 en tot el territori de Catalunya, amb el text següent:

 

Annex 3

 

Parc Natural de l'Alt Pirineu

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural del Delta de l'Ebre

Parc Natural dels Ports

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

Parc Natural de la Serra de Montsant

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc del Montnegre i el Corredor

Parc de Collserola

Parc de la Serralada Litoral

Parc del Garraf

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc del Castell de Montesquiu

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Parc de la Serralada de Marina

EIN de les Guilleries - Savassona

EIN de l'Alta Garrotxa

EIN de l'Estany d'Ivars - Vila-sana

EIN del Delta del Llobregat

EIN de la Serra de Llaberia

EIN de les Gavarres

EIN de Gallecs

EIN de l'Estany de Banyoles

EIN de la Serra Cavallera

EIN de la Serra de Montgrony

 

D'altra banda, en el marc del propi Consell de Caça es va acordar amb el Departament avançar en els següents aspectes de vital importància pels caçadors/es catalans: 

- Garantir la postura de la Direcció General en relació a la modificació de la normativa que aplica als nuclis zoològics en la llei d’acompanyament de pressupostos 2022
- Iniciar el tràmit de modificació del decret de carn de caça abans de 31 de desembre de 2022, amb la voluntat que sigui efectiu a per la temporada 23-24.
- Publicar l’ordre de control de predadors a finals de setembre de 2022.


Per tot això s'inicia la setmana vinent un grup de seguiment per agilitzar el compliment dels acords.Modificació Ordre de Vedes


https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=937625
<< Tornar