Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · NOTÍCIES

GUIA DE SUPORT PER TRAMITAR LES AJUDES PER TAL DE FOMENTAR LA CAPTURA DELS SENGLARSGuia pas a pas

01/07/2021
Eines per tal de poder-ho fer pas a pas

La Generalitat de Catalunya ha aprovat una línia d'ajuts destinats a fomentar les captures de senglar i per a la introducció de la seva carn al circulit de comercialització. 

Per tal de fer aquests tràmits i fer la sol·licitud és necessari un certificat electrònic. A més, cal recordar que per demanar aquest ajut públic, com quaselvol altra, cal estar al corrent de les obligacions fiscals amb Hisenda. 

Us adjuntem una guia en format PDF per seguir pas a pas tot el tràmit. 

RESUM INFORMACIONS MÉS RELLEVANTS AJUTS

  • S’estableix un fons de 600.000 €, si és supera aquesta quantia, hi haurà prorrateig.

 

  • Ajut adreçada a les Societats de Caçadorsper peça caçada (en els territoris que es definiran com d’alta densitat)  i entregada a punts logístics  – 25 € per peça.

 

  • La societat ha d’haver caçat un mínim de 80 i un màxim de 800 senglars.

 

  • Zones considerades d’alta densitat: comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Ripollès, el Pla de l’Estany, el Gironès, la Selva, Moianès, Osona, el Vallés Oriental, el Vallés Occidental, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, i l’Anoia en el conjunt de la comarca, i el Bages a l’est del riu Llobregat

 

  • Aquesta línia d’ajuts s’aplicarà amb efectes retroactius per la temporada de caça del 2020/2021, és a dir, des de l’1 de setembre de 2020 i fins al 31 de maig de 2021. 

 

  • Les sol·licituds (d’acord amb  la resolució ACC/1966/2021, de 21 de juny publicada en el DOGC de 28 de juny) es podran sol·licitar a l’endemà de la seva publicació al DOGC  i durant el termini d’un més. És a dir, des del dimarts 29 de juny de 2021

 

  • La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament, per tant necessitaran  un certificat digital vàlid.

 

  • Hauran d’adjuntar els Estatuts de la Societat i un certificat de la reunió de la Junta Directiva de la Societat en la que es va acordar sol·licitar la subvenció.

 

  • Haurà de presentar certificat o document de rebuda degudament signat pel centre receptor de les peces de carn de caça de l'establiment ubicat en el territori de Catalunya que demostri la seva entrada a la cadena alimentària d'acord amb l'apartat 3.2 de la relació d'exemplars registrats procedents de la societat de caçadors amb indicació del número del precinte a què fa referència l'article 9 del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum i la data de la captura

 

  • La societat de caçadors ha d’acomplir tots els requisits que s’indiquen en la Ordre.

  Guia en format PDF pas a pas


https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/22525-ajuts-al-foment-de-captures-i-carn-de-senglar?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
<< Tornar