Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

DECRET QUE MODIFICA ASPECTES DEL RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS ESPORTIVESModificacions DOGC

29/01/2021
S´ha publicat el DOGC el passat 21 de gener

El DOGC del passat 21 de gener ha publicat una sèrie de canvis que afecten a determinats aspectes del règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada per la COVID-19. 

Les principals novetats són: 

  • Es regula la possibilitat de celebrar les assemblees i les juntes directives de les entitats esportives a distància o per via telemàtica. 

 

  • També es preveu la possibilitat d’exercir el dret a vot en el transcurs del període electoral per mitjans telemàtics o via correu postal. 

 

  • Les úniques excepcions a les assemblees telemàtiques o a distància son per aprovar la modificació d’ estatuts, vots de censura i la transformació, fusió o escissió o dissolució de l’entitat. En aquests casos, continuarà essent necessari que siguin assemblees presencials.

Podeu consultar el document íntegre a l'enllaç. https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8322/1832024.pdf
<< Tornar