Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

ENTREVISTA AMB MARC COSTA, DIRECTOR GENERAL DEL COS D´AGENTS RURALS DE CATALUNYAEntrevista amb Marc Costa, director general del cos d´Agents Rurals de Catalunya

24/07/2020
Marc Costa, director general dels AARR “hem d’esmerçar els nostres esforços per posar en valor el paper estratègic de la caça per al conjunt de la societat”

El màxim responsable del cos d’Agents Rurals de Catalunya i director general d’Ecosistemes Forestals valora molt positivament la proposta presentada per la Territorial de Caça de Girona i la FCC per tal d’establir una metodologia específica de censos de senglar, consensuada amb totes les parts afectades –sector cinegètic, administració, pagesia- que permeti obtenir una “fotografia” real de les densitats d’aquesta espècie cinegètica a les diferents APC de Girona i que serveixi de referència a l’hora de realitzar actuacions excepcionals per danys.

 

 

El conflicte “endèmic”, entre caçadors, Agents Rurals i, en certa manera, pagesos, en algunes zones de Girona com a conseqüència de la realització d’actuacions excepcionals de caça per danys a l’agricultura, derivada de la proliferació de senglars (Girona és la demarcació de Catalunya amb una major densitat d’animals d’aquesta espècie), ha donat un gir de guió i ha entrat en vies de solució gràcies a la proposta presentada, conjuntament per la Federació Catalana de Caça i la Territorial de Girona d’establir una metodologia específica de censos de senglar per tal d’obtenir dades reals de les densitats d’aquests animals en aquells vedats amb conflictes recurrents, especialment a la zona de les Gavarres.

 

Els responsables federatius van presentar aquesta proposta en el decurs d’una reunió mantinguda el passat 6 de juliol a la delegació del DARP a Girona, amb presència, entre altres, de Marc Costa, director general dels Agents Rurals de Catalunya i d’Ecosistemes Forestals.

 

El màxim responsable del AA.RR a Catalunya considera que “aquesta mesura presentada per Josep Blanquera i Sergio Sànchez (presidents respectius de la Territorial de Girona i la Federació Catalana de Caça) és un bon camí per trobar una solució a aquest conflicte, que ve d’anys enrere, derivat de les actuacions excepcionals per danys a l’agricultura. Fins ara, ens trobàvem en una situació complexa on, a vegades, com administració, ens veiem requerits a actuar per danys a l’agricultura en diferents àrees de caça on algunes societats de caçadors o bé no podien o no volien actuar, en considerar que no hi havia una densitat que justifiqués l’actuació o que els danys no eren tals. Algunes d’aquestes actuacions han esdevingut l’origen d’aquesta situació de conflicte entre els responsables de les diferents APC, societats de caçadors i l’administració - cos d’Agents Rural. Aquesta proposta metodològica de censos, que segueix el camí de les accions dutes a terme a les Terres de l’Ebre, servirà per trobar una solució al problema consensuada entre el sector cinegètic, l’agrícola i el cos d’Agents Rurals”.

  

Aquesta nova metodologia de censos acurada i adequada a les necessitats de cada zona de caça, fins ara realitzats tenint sols en compte els animals capturats, servirà “per tenir una fotografia real, la mateixa per a tothom, de la densitat de senglars de cada zona, que ens servirà de referència per actuar en conseqüència quan sigui necessari i d’acord a les lleis i necessitats del territori”, manifestà Marc Costa.

 

Les conseqüències de la Covid-19 estan esdevenint un fre per la posada en marxa de moltes iniciatives en tots els àmbits; malgrat això, el director general del CAR considera que “probablement al setembre tindrem establerts els protocols específics per la realització d’aquests censos. Insisteixo, una metodologia consensuada amb totes les parts implicades –societats de caçadors, titulars de les APC, DARP, CAR, representants de la pagesia (UA, JARC), propietaris, Federació-. Els nostres tècnics, tenint com a referent la proposta metodològica presentada per la Federació, estan treballant per definir les zones, rutes, etc... per tal d’establir una metodologia de treball efectiva, però que alhora no suposi un càrrega de treball excessiva per als caçadors i pagesos. En aquests moments, és bàsic establir una relació col·laborativa entre totes les parts, que posi pau al conflicte viscut als darrers temps i que sigui beneficiosa per a tothom”.

 

De manera paral·lela a la presentació d’aquesta proposta metodològica, Josep Blanquera i la seva junta directiva s’han reunit amb les societats de caçadors per explicar-los, de primera mà, aquesta proposta metodològica, rebent una bona acollida per part dels seus respectius responsables. En aquest sentit, Marc Costa destaca l’esperit de col·laboració i esforç per arribar a una entesa per part dels responsables federatius i les societats de caçadors. “Valorem molt positivament el treball dut a terme per part dels directius de la Federació de Caça de Girona i el conjunt de societats afectades. Som conscients de que és una situació força complicada i per això encara té més valor aquest esforç. Necessitem treballar plegats administració, cos d’Agents Rural, caçadors i caçadores, responsables de les APC. Sense el seu suport i col·laboració aquesta acció no tindria sentit”.

 

Davant l’increment en el nombre d’actuacions excepcionals per danys a l’agricultura realitzades per part dels caçadors i caçadores gironins als darrers anys, Marc Costa destaca la importància d’aquest col·lectiu en la seva tasca de control cinegètic evitant un greu problema social, tant pel que fa als danys provocats a l’agricultura, la seguretat vial, com per la possible transmissió de malalties per part d’aquests animals –PPA, tuberculosi, etc.-  “L’esforç que estan realitzant els caçadors i caçadores en benefici de la societat és real i manifest. A l’hora d’anar a caçar, en el seu dia a dia, cada vegada pesa més la vessant social: control del medi i d’espècies cinegètiques, que l’esportiva i lúdica. Som molt conscients dels beneficis que aporta l’activitat cinegètica i crec que per part de l’administració hem de fer un esforç més significatiu per posar en valor aquesta realitat. La societat en general no valora en la seva justa mesura la importància d’aquesta tasca social dels caçadors. Sense la seva actuació els danys provocats per aquestes espècies seria desmesurat. Com administració estem obligats a ajudar als caçadors i a explicar i conscienciar a la societat en general, d’una manera molt més clara, la significació i necessitat de les seves actuacions”.

 

 

Les actuacions per danys a l’agricultura comporten per al col·lectiu de caçadors, entre altres aspectes, una significativa despesa econòmica. Tal i com ja s’havia avançat fa uns dies, Marc Costa va assenyalar que “D’acord amb la FCC i les diferents Territorials establirem una línia d’ajuts, concretament 50.000 €, que es destinaran a sufragar la contractació de les pòlisses per cobrir les despeses veterinàries que puguin patir els gossos en la seva participació en actuacions excepcionals per danys a l’agricultura que, en principi, estaran disponibles al mes de setembre”,

 

 

El director general del cos d’Agents Rurals de Catalunya també destaca la necessitat de cercar un model de caça i de gestió del medi natural adequat a les necessitats del segle XXI “És necessari adaptar la normativa, les lleis, a les necessitats actuals. Ja estem donant passes en aquesta direcció i en la redacció d’una nova Llei de Caça. Recentment hem aprovat l’ordre de predadors, la resolució de senyalitzacions, l’adaptació del decret de comercialització de carn de caça, estem treballant en la creació de la figura del caçador expert, etc. Per altra banda, com administració, hem de ser conscients de com evoluciona el col·lectiu. Hem de treballar per invertir la tendència i evitar la davallada contínua en el nombre de caçadors.  Com administració, ens pertoca una major implicació, explicar més i millor a la societat la importància cabdal del paper social de la caça”.

 

Finalment, Marc Costa també manifestà la necessitat de “deixar de banda els interessos particulars i treballar de manera conjunta. Per avançar és vital aconseguir aquesta entesa, recuperar la bona sintonia entre administració i el sector cinegètic, ja que tothom, la societat en general inclosa, en sortirem beneficiats”.

 

<< Tornar