Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia històrica · NOTÍCIES

LES CACERES A CATALUNYA ES PODRAN FER SENSE RESTRICCIONS DE MOBILITAT DURANT TOTA LA SETMANADesplaçaments permesos

18/03/2021
Les batudes ordinàries de senglar es podran dur a terme sense necessitat que el titular del terreny cinegètic comuniqui les dades de la batuda 24 hores abans de la seva realització

S’autoritza la mobilitat intercomarcal quan el desplaçament es realitzi de manera individual i de manera col·lectiva, sempre que es mantingui la bombolla de convivència i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social d'acord amb l'apartat 8.

D’acord amb l’article 3.1  de la Resolució RSLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, es permet l'entrada i sortida de persones de cada comarca només en els casos exceptuats a l'apartat 2.1 i quan les persones que integren la bombolla de convivència es desplacin a una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l'esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social d'acord amb l'apartat 8.

 

Batudes ordinàries de senglar sense necessitat que el titular del terreny cinegètic comuniqui les dades de la batuda 24 hores abans de la seva realització

És per això que totes les caceres, incloses les batudes ordinàries del porc senglar, es podran realitzar sense restriccions de moviments a tot Catalunya durant tota la setmana. Pel que fa a les batudes ordinàries de porc senglar, es poden efectuar SENSE NECESSITAT QUE el titular del terreny cinegètic comuniqui les dades de la batuda 24 hores abans de la seva realització mitjançant un correu electrònic a la bústia batudescovid.agricultura@gencat.cat. Si que caldrà disposar certificat autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 degudament complimentat, així com el justificant corresponent pel desplaçament amb la bombolla de convivència (dni o llibre de família o contracte de lloguer o padró municipal o certificat de convivència), i respectar les normes establertes per l’autoritat sanitària quan a les reunions i de prevenció.

Pel que fa a les batudes extraordinàries per danys a l’agricultura no hi ha cap variació al respecte de les indicacions i tramitacions necessàries per a la seva realització facilitades fins a la data 

Es manté la suspensió de realització de batudes durant el cap de setmana a diferents espais naturals

Així mateix, recordar que ES MANTÉ LA SUSPENSIÓ DE l’activitat cinegètica de caça major en la modalitat de batuda durant els dissabtes i diumenges en els espais naturals següents: Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc Natural de la Serra de Collserola i Parc Natural del Massís de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac.

Distància + higiene de mans + mascaretes

A les vostres jornades de caça, per la vostra seguretat i de totes les persones del vostre entorn, respecteu d'una manera estricta tots els protocols de control i prevenció de la COVID-19. Estem una mica més a prop de superar aquesta complicada situació, per això, ara més que mai, cal continuar amb complint amb rigor les normes de prevenció i control de la COVID-19. Amb l'esforç i compromís col·lectiu ens en sortirem.

Encara que s'hagi permès la mobilitat intercomarcal a Catalunya cal ser conscients que com més limitem els nostres desplaçaments i les reunions socials abans acabarem amb aquesta pandèmia.

<< Tornar