Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

CONSELLS I RECOMANACIONS DAVANT DEL BROT DE MIXOMATOSIConsells i recomanacions davant del brot de mixomatosi

Consells i recomanacions davant del brot de mixomatosi

28/11/2019

El passat dia 24 d’octubre es va trobar la primera llebre ibèrica afectada de Mixomatosi a Catalunya, concretament a l’APC T-10083 de Sant Carles de la Ràpita, a la comarca del Montsià. Aquest cap de setmana ens ha arribat informació que s’han vist diversos individus afectats a Alcanar i que la malaltia encara es transmet de forma activa.

 

Similar a les mesures adoptades i indicades des del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recomanem:

 

  • Els agents rurals, guardes forestals, ramaders, caçadors i altres persones que realitzin activitats en el camp notifiquin qualsevol mortalitat anormal de llebres, tinguin o no signes de mixomatosi, comunicant-ho al Cos d’Agents Rurals (telèfon 93 561 70 00). Aquests es posaran en contacte amb nosaltres i l’àrea d’activitats cinegètiques per al transport dels animals fins a la Facultat de Veterinària. Nosaltres ens encarregarem de realitzar la necròpsia, estudi de la malaltia present i, en cas necessari, prendre les mostres per al seu enviament al laboratori de referència a Madrid.

 

  • És important, sempre que sigui possible, que els animals ens arribin refrigerats i en el curs de les primeres 24 hores de la seva troballa. Això, ens permetrà obtenir el virus per fer un estudi en profunditat i també fer un estudi de la patogènia de la malaltia en aquesta espècie i la seva evolució (possible adaptació del virus i de l’hoste amb el temps).

 

  • Cessament de l’activitat de cacera de la llebre a les àrees afectades i adjacents aquesta temporada, ja que sembla que la malaltia segueix avançant al territori. D’aquesta manera podran sobreviure els individus més resistents a la malaltia i el màxim nombre d’individus possible perque les poblacions posteriorment es puguin recuperar.

 

  • Intentar estudiar d’una manera sistemàtica l’afectació de les poblacions per aquest virus mitjanant la realització de censos per a una gestió de l’espècie adient i sostenible.

 

  • L’àrea d’activitats cinegètiques ha creat un mapa amb la distribució de les dues espècies, la ibèrica i l’europea. Actualment desconeixem quin serà l’efecte de la infecció amb aquest nou virus a la llebre europea, per la qual cosa haurem d’estar atents, ja que aquesta última espècie ja s’està veient afectada per la malaltia hemorràgica vírica del conill. Veiem al mapa que la llebre ibèrica també està present per sobre de l’Ebre.

  

Roser Velarde                                                      

Responsable tècnic                                                                         

 

Santiago Lavín

Director del Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge

 

Bellaterra, 26/11/19

 

Comunicat SeFas

 

<< Tornar