Federació Catalana de Caça - Territorial de Girona
ACTIVITATS
CIRCULARS TERRITORIAL
COMPETICIONS.
NOTÍCIES
RECULLS DE PREMSA
Notícia · 

PUBLICADA LA RESOLUCIÓ ARP/150/2019 PER LA QUAL S´AMPLIA LA CACERA DEL TORD FINS AL 10 DE FEBRERPublicada la resolució ARP/150/2019 per la qual s´amplia la cacera del tord fins al 10 de febrer

31/01/2019
La Resolució ARP/150/2019 publicada avui modifica la Resolució ARP/663/2018 de l´Ordre de Vedes i modifica els períodes hàbils dels tords. El treball de la FCC i les seves Territorials ha estat clau en aquesta modificació

Finalment, avui surt publicada al DOGC la Resolució ARP/150/2019, de 28 de gener, per la qual es modifica la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril, per la qual es fixen les espècies objecte d´aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2018-2019 en tot el territori de Catalunya.   

 

A la vista de la informació científica més recent, que permet acotar de forma més precisa i rigorosa els períodes hàbils de determinades espècies cinegètiques de caça menor, es planteja la conveniència d´adaptar elsperíodes hàbils que consten a la Resolució ARP/663/2018, de 4 d´abril.   

 

Per la qual cosa s´ha modificat la Resolució ARP/663/2018 afegint un incís final a l´apartat 2.2 “Previsions singulars per a determinades espècies”, amb el text següent:   

 

“Per al tord comú (Turdus philomelos) i el tord ala-roig (Turdus iliacus), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d´octubre de 2018 (dia 14) i el segon diumenge de febrer de 2019 (dia 10), ambdós inclosos.   

 

Per a la griva (Turdus viscivorus) i la griva cerdana (Turdus pilaris), el període hàbil és el comprès entre el segon diumenge d´octubre de 2018 (dia 14) i el 31 de gener de 2019, ambdós inclosos.”    Adjuntem el document per a la seva consulta.        

 

La FCC i les seves territorials han jugat un paper clau en aquesta resolució

 

En aquesta modificació, el treball conjunt i de representació dut a terme per part de la Federació Catalana de Caça i les seves Territorials ha estat fonamental al participar de manera activa en el procés de negociació per tal d’aconseguir aquesta ampliació realitzant també un anàlisi de l’estudi ICO i liderant la representació del col·lectiu en el Consell de Caça; fet i fet, una tasca coordinada, argumentada i efectiva en defensa dels drets i interessos del col·lectiu de caçadors i caçadors de Catalunya  Document PDF
<< Tornar